Jump to:

2011 Posts in 1436 Topics by 620 members

Form Questions

SilverStripe Forums » Form Questions » send checkbox value in email

Moderators: martimiz, Sean, biapar, Willr, Ingo, swaiba, simon_w

Page: 1
Go to End
Author Topic: 1999 Views
 • snaip
  Avatar
  Community Member
  180 Posts

  send checkbox value in email Link to this post

  hi

  i have form with many chackboxs

        function formularz_warsztat() {
        
           $x = $_GET['a'];
        
           $d1 = new CheckboxSetField (
              $name = "charytatywny",
              $title = "12 Kwietnia \"Charytatywny\"",
              $source = array (
                 "1" => "Dlaczego nie pomagamy? O idei wolontariatu i jego rodzajach.",
                 "2" => "Oszukać przeznaczenie. Zwalczanie spoÅ‚ecznych i ekonomicznych barier niepeÅ‚nosprawnych i uzależnionych."
              ),
              $value = $x
           );
           
           $d2 = new CheckboxSetField (
              $name = "rodzina",
              $title = "13 Kwietnia \"Rodzina\"",
              $source = array (
                 "3" => "Rodzina nuklearna czy Mostowiakowie? Modele rodziny we współczesnym Å›wiecie.",
                 "4" => "Nasza-klasa- przybliża czy oddala? Relacje we współczesnym Å›wiecie."
              ),
              $value = $x
           );

           $d3 = new CheckboxSetField (
              $name = "tozsamosc",
              $title = "14 Kwietnia \"Tożsamość\"",
              $source = array (
                 "5" => "Tożsamość w jednoczÄ…cej siÄ™ Europie.",
                 "6" => "Patriotyzm w jednoczÄ…cej siÄ™ Europie."
              ),
              $value = $x
           );

  .....

  $x is a value from URL

  <a target="_blank" href="formularz-zgloszeniowy?a=3">zapisz siÄ™</a>

  how to get value of checked checkbox and send it in email ?

  the value should be:

  Rodzina nuklearna czy Mostowiakowie? Modele rodziny we współczesnym świecie.
  Oszukać przeznaczenie. Zwalczanie społecznych i ekonomicznych barier niepełnosprawnych i uzależnionych.
  Rodzina nuklearna czy Mostowiakowie? Modele rodziny we współczesnym świecie.

  etc.

  the source of form is quite different

     <fieldset>
        <legend></legend>
        
           <div id="charytatywny" class="field checkboxset "><label class="left" for="Form_formularz_warsztat_charytatywny">12 Kwietnia "Charytatywny"</label><div class="middleColumn"><ul id="Form_formularz_warsztat_charytatywny" class="optionset checkboxsetfield">

  <li class="odd val0"><input id="Form_formularz_warsztat_charytatywny_0" name="charytatywny[0]" type="checkbox" value="0" checked="checked" class="checkbox" /> <label for="Form_formularz_warsztat_charytatywny_0">Dlaczego nie pomagamy? O idei wolontariatu i jego rodzajach.</label></li>
  <li class="even val1"><input id="Form_formularz_warsztat_charytatywny_1" name="charytatywny[1]" type="checkbox" value="1" class="checkbox" /> <label for="Form_formularz_warsztat_charytatywny_1">Oszukać przeznaczenie. Zwalczanie społecznych i ekonomicznych barier niepełnosprawnych i uzależnionych.</label></li>
  </ul>
  </div></div>
        
           <div id="rodzina" class="field checkboxset "><label class="left" for="Form_formularz_warsztat_rodzina">13 Kwietnia "Rodzina"</label><div class="middleColumn"><ul id="Form_formularz_warsztat_rodzina" class="optionset checkboxsetfield">
  <li class="odd val0"><input id="Form_formularz_warsztat_rodzina_0" name="rodzina[0]" type="checkbox" value="0" checked="checked" class="checkbox" /> <label for="Form_formularz_warsztat_rodzina_0">Rodzina nuklearna czy Mostowiakowie? Modele rodziny we współczesnym świecie.</label></li>
  <li class="even val1"><input id="Form_formularz_warsztat_rodzina_1" name="rodzina[1]" type="checkbox" value="1" class="checkbox" /> <label for="Form_formularz_warsztat_rodzina_1">Nasza-klasa- przybliża czy oddala? Relacje we współczesnym świecie.</label></li>

  </ul>
  </div></div>
        
           <div id="tozsamosc" class="field checkboxset "><label class="left" for="Form_formularz_warsztat_tozsamosc">14 Kwietnia "Tożsamość"</label><div class="middleColumn"><ul id="Form_formularz_warsztat_tozsamosc" class="optionset checkboxsetfield">
  <li class="odd val0"><input id="Form_formularz_warsztat_tozsamosc_0" name="tozsamosc[0]" type="checkbox" value="0" checked="checked" class="checkbox" /> <label for="Form_formularz_warsztat_tozsamosc_0">Tożsamość w jednoczącej się Europie.</label></li>
  <li class="even val1"><input id="Form_formularz_warsztat_tozsamosc_1" name="tozsamosc[1]" type="checkbox" value="1" class="checkbox" /> <label for="Form_formularz_warsztat_tozsamosc_1">Patriotyzm w jednoczÄ…cej siÄ™ Europie.</label></li>
  </ul>
  </div></div>

  name="rodzina[0]"
  name="rodzina[1]"

  ????

    1999 Views
Page: 1
Go to Top

Want to know more about the company that brought you SilverStripe? Then check out SilverStripe.com

Comments on this website? Please give feedback.