Skip to main content

This site requires you to update your browser. Your browsing experience maybe affected by not having the most up to date version.

Form Questions /

Moderators: martimiz, Sean, Ed, biapar, Willr, Ingo, swaiba

send checkbox value in email


Go to End
Reply


2604 Views

Avatar
snaip

Community Member, 181 Posts

24 March 2010 at 5:31am

hi

i have form with many chackboxs

		function formularz_warsztat() {
		
			$x = $_GET['a'];
		
			$d1 = new CheckboxSetField (
				$name = "charytatywny",
				$title = "12 Kwietnia \"Charytatywny\"",
				$source = array (
					"1" => "Dlaczego nie pomagamy? O idei wolontariatu i jego rodzajach.",
					"2" => "Oszukać przeznaczenie. Zwalczanie społecznych i ekonomicznych barier niepełnosprawnych i uzależnionych."
				),
				$value = $x
			);
			
			$d2 = new CheckboxSetField (
				$name = "rodzina",
				$title = "13 Kwietnia \"Rodzina\"",
				$source = array (
					"3" => "Rodzina nuklearna czy Mostowiakowie? Modele rodziny we współczesnym świecie.",
					"4" => "Nasza-klasa- przybliża czy oddala? Relacje we współczesnym świecie."
				),
				$value = $x
			);

			$d3 = new CheckboxSetField (
				$name = "tozsamosc",
				$title = "14 Kwietnia \"Tożsamość\"",
				$source = array (
					"5" => "Tożsamość w jednoczącej się Europie.",
					"6" => "Patriotyzm w jednoczÄ…cej siÄ™ Europie."
				),
				$value = $x
			);

            .....

$x is a value from URL

<a target="_blank" href="formularz-zgloszeniowy?a=3">zapisz siÄ™</a>

how to get value of checked checkbox and send it in email ?

the value should be:

Rodzina nuklearna czy Mostowiakowie? Modele rodziny we współczesnym świecie.
Oszukać przeznaczenie. Zwalczanie społecznych i ekonomicznych barier niepełnosprawnych i uzależnionych.
Rodzina nuklearna czy Mostowiakowie? Modele rodziny we współczesnym świecie.

etc.

the source of form is quite different

	<fieldset>
		<legend></legend>
		
			<div id="charytatywny" class="field checkboxset "><label class="left" for="Form_formularz_warsztat_charytatywny">12 Kwietnia "Charytatywny"</label><div class="middleColumn"><ul id="Form_formularz_warsztat_charytatywny" class="optionset checkboxsetfield">

<li class="odd val0"><input id="Form_formularz_warsztat_charytatywny_0" name="charytatywny[0]" type="checkbox" value="0" checked="checked" class="checkbox" /> <label for="Form_formularz_warsztat_charytatywny_0">Dlaczego nie pomagamy? O idei wolontariatu i jego rodzajach.</label></li>
<li class="even val1"><input id="Form_formularz_warsztat_charytatywny_1" name="charytatywny[1]" type="checkbox" value="1" class="checkbox" /> <label for="Form_formularz_warsztat_charytatywny_1">Oszukać przeznaczenie. Zwalczanie społecznych i ekonomicznych barier niepełnosprawnych i uzależnionych.</label></li>
</ul>
</div></div>
		
			<div id="rodzina" class="field checkboxset "><label class="left" for="Form_formularz_warsztat_rodzina">13 Kwietnia "Rodzina"</label><div class="middleColumn"><ul id="Form_formularz_warsztat_rodzina" class="optionset checkboxsetfield">
<li class="odd val0"><input id="Form_formularz_warsztat_rodzina_0" name="rodzina[0]" type="checkbox" value="0" checked="checked" class="checkbox" /> <label for="Form_formularz_warsztat_rodzina_0">Rodzina nuklearna czy Mostowiakowie? Modele rodziny we współczesnym świecie.</label></li>
<li class="even val1"><input id="Form_formularz_warsztat_rodzina_1" name="rodzina[1]" type="checkbox" value="1" class="checkbox" /> <label for="Form_formularz_warsztat_rodzina_1">Nasza-klasa- przybliża czy oddala? Relacje we współczesnym świecie.</label></li>

</ul>
</div></div>
		
			<div id="tozsamosc" class="field checkboxset "><label class="left" for="Form_formularz_warsztat_tozsamosc">14 Kwietnia "Tożsamość"</label><div class="middleColumn"><ul id="Form_formularz_warsztat_tozsamosc" class="optionset checkboxsetfield">
<li class="odd val0"><input id="Form_formularz_warsztat_tozsamosc_0" name="tozsamosc[0]" type="checkbox" value="0" checked="checked" class="checkbox" /> <label for="Form_formularz_warsztat_tozsamosc_0">Tożsamość w jednoczącej się Europie.</label></li>
<li class="even val1"><input id="Form_formularz_warsztat_tozsamosc_1" name="tozsamosc[1]" type="checkbox" value="1" class="checkbox" /> <label for="Form_formularz_warsztat_tozsamosc_1">Patriotyzm w jednoczÄ…cej siÄ™ Europie.</label></li>
</ul>
</div></div>

name="rodzina[0]"
name="rodzina[1]"

????