Skip to main content

This site requires you to update your browser. Your browsing experience maybe affected by not having the most up to date version.

Form Questions

send checkbox value in email


Reply

2010 Views

Avatar
snaip

24 March 2010 at 5:31am Community Member, 180 Posts

hi

i have form with many chackboxs

      function formularz_warsztat() {
      
         $x = $_GET['a'];
      
         $d1 = new CheckboxSetField (
            $name = "charytatywny",
            $title = "12 Kwietnia \"Charytatywny\"",
            $source = array (
               "1" => "Dlaczego nie pomagamy? O idei wolontariatu i jego rodzajach.",
               "2" => "Oszukać przeznaczenie. Zwalczanie spoÅ‚ecznych i ekonomicznych barier niepeÅ‚nosprawnych i uzależnionych."
            ),
            $value = $x
         );
         
         $d2 = new CheckboxSetField (
            $name = "rodzina",
            $title = "13 Kwietnia \"Rodzina\"",
            $source = array (
               "3" => "Rodzina nuklearna czy Mostowiakowie? Modele rodziny we współczesnym Å›wiecie.",
               "4" => "Nasza-klasa- przybliża czy oddala? Relacje we współczesnym Å›wiecie."
            ),
            $value = $x
         );

         $d3 = new CheckboxSetField (
            $name = "tozsamosc",
            $title = "14 Kwietnia \"Tożsamość\"",
            $source = array (
               "5" => "Tożsamość w jednoczÄ…cej siÄ™ Europie.",
               "6" => "Patriotyzm w jednoczÄ…cej siÄ™ Europie."
            ),
            $value = $x
         );

.....

$x is a value from URL

<a target="_blank" href="formularz-zgloszeniowy?a=3">zapisz siÄ™</a>

how to get value of checked checkbox and send it in email ?

the value should be:

Rodzina nuklearna czy Mostowiakowie? Modele rodziny we współczesnym świecie.
Oszukać przeznaczenie. Zwalczanie społecznych i ekonomicznych barier niepełnosprawnych i uzależnionych.
Rodzina nuklearna czy Mostowiakowie? Modele rodziny we współczesnym świecie.

etc.

the source of form is quite different

   <fieldset>
      <legend></legend>
      
         <div id="charytatywny" class="field checkboxset "><label class="left" for="Form_formularz_warsztat_charytatywny">12 Kwietnia "Charytatywny"</label><div class="middleColumn"><ul id="Form_formularz_warsztat_charytatywny" class="optionset checkboxsetfield">

<li class="odd val0"><input id="Form_formularz_warsztat_charytatywny_0" name="charytatywny[0]" type="checkbox" value="0" checked="checked" class="checkbox" /> <label for="Form_formularz_warsztat_charytatywny_0">Dlaczego nie pomagamy? O idei wolontariatu i jego rodzajach.</label></li>
<li class="even val1"><input id="Form_formularz_warsztat_charytatywny_1" name="charytatywny[1]" type="checkbox" value="1" class="checkbox" /> <label for="Form_formularz_warsztat_charytatywny_1">Oszukać przeznaczenie. Zwalczanie społecznych i ekonomicznych barier niepełnosprawnych i uzależnionych.</label></li>
</ul>
</div></div>
      
         <div id="rodzina" class="field checkboxset "><label class="left" for="Form_formularz_warsztat_rodzina">13 Kwietnia "Rodzina"</label><div class="middleColumn"><ul id="Form_formularz_warsztat_rodzina" class="optionset checkboxsetfield">
<li class="odd val0"><input id="Form_formularz_warsztat_rodzina_0" name="rodzina[0]" type="checkbox" value="0" checked="checked" class="checkbox" /> <label for="Form_formularz_warsztat_rodzina_0">Rodzina nuklearna czy Mostowiakowie? Modele rodziny we współczesnym świecie.</label></li>
<li class="even val1"><input id="Form_formularz_warsztat_rodzina_1" name="rodzina[1]" type="checkbox" value="1" class="checkbox" /> <label for="Form_formularz_warsztat_rodzina_1">Nasza-klasa- przybliża czy oddala? Relacje we współczesnym świecie.</label></li>

</ul>
</div></div>
      
         <div id="tozsamosc" class="field checkboxset "><label class="left" for="Form_formularz_warsztat_tozsamosc">14 Kwietnia "Tożsamość"</label><div class="middleColumn"><ul id="Form_formularz_warsztat_tozsamosc" class="optionset checkboxsetfield">
<li class="odd val0"><input id="Form_formularz_warsztat_tozsamosc_0" name="tozsamosc[0]" type="checkbox" value="0" checked="checked" class="checkbox" /> <label for="Form_formularz_warsztat_tozsamosc_0">Tożsamość w jednoczącej się Europie.</label></li>
<li class="even val1"><input id="Form_formularz_warsztat_tozsamosc_1" name="tozsamosc[1]" type="checkbox" value="1" class="checkbox" /> <label for="Form_formularz_warsztat_tozsamosc_1">Patriotyzm w jednoczÄ…cej siÄ™ Europie.</label></li>
</ul>
</div></div>

name="rodzina[0]"
name="rodzina[1]"

????