Skip to main content

This site requires you to update your browser. Your browsing experience maybe affected by not having the most up to date version.

vienanduong's avatar

Anonymous

a.k.a vienanduong, ADDP VIÊN AN ĐƯỜNG


ADDP VIÊN AN ĐƯỜNG là sản phẩm được sản xuất theo công thức độc quyền tại Dược Phẩm ADDP, dành riêng cho người tiểu đường có đường huyết cao và muốn phòng ngừa biến chứng tiểu đường. Với thành phần 100% từ tự nhiên nên đảm bảo hiệu quả, an toàn. Với mục

Contributions
Member since Apr 2024