Skip to main content

This site requires you to update your browser. Your browsing experience maybe affected by not having the most up to date version.

duanmetropole's avatar

Anonymous

a.k.a duanmetropole, The Metropole


The Metropole Thủ Thiêm có quy mô 75.965 m2 gồm 5 block cao 12 tầng, tọa lạc tại trung tâm Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP HCM. Địa chỉ: An Khánh, Thủ Thiêm, Quận 2, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam SĐT: 0937.045.339

Contributions
Member since Mar 2022