Skip to main content

This site requires you to update your browser. Your browsing experience maybe affected by not having the most up to date version.

thephoaphat's avatar

Anonymous

a.k.a thephoaphat, Thép Hòa Phát


Hòa Phát là một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực, trong đó sản xuất thép và các sản phẩm liên quan chiếm tỷ trọng trên 80% doanh thu, lợi nhuận là lĩnh vực kinh doanh chủ lực của Tập đoàn.

Contributions
Member since Apr 2022