Skip to main content

This site requires you to update your browser. Your browsing experience maybe affected by not having the most up to date version.

codegymhanoi's avatar

Anonymous

a.k.a codegymhanoi, CodeGym Hà Nội


CodeGym Hà Nội là đơn vị đào tạo lập trình hiện đại: từ những người mới bắt đầu, các bạn chuyển ngành, chuyển nghề trở thành lập trình viên chuyên nghiệp. Cam kết việc làm và luôn đồng hành cùng học viên trong suốt chặng đường sự nghiệp.

Contributions
Member since Jun 2022