Skip to main content

This site requires you to update your browser. Your browsing experience maybe affected by not having the most up to date version.

tasse's avatar

Anonymous

a.k.a tasse, Tasse


Chúng tôi sáng tạo, thiết kế và thi công trọn gói các đa mô hình giải trí. Vừa giữ được sức trẻ, vừa phù hợp với thị trường để Nhà Đầu Tư kinh doanh thành công và quản lý dễ dàng. Thiết kế, thi công, set-up trọn gói Billiards Club, phòng Net Game, quán Pu

Contributions
Member since Jun 2022