Skip to main content

This site requires you to update your browser. Your browsing experience maybe affected by not having the most up to date version.

pacvietnam's avatar

PAC PAC Việt Nam

a.k.a pacvietnam, PAC Việt Nam – Freelance work


PAC Việt Nam - Cung cấp giải pháp toàn diện cho các nhà máy! Với 15 năm kinh nghiệm cung cấp vật tư cơ khí cho các nhà máy, PAC Việt Nam tự tin mang đến cho quý khách hàng của mình những giải pháp tối ưu với ngân sách phù hợp.

Contributions
Member since Jul 2022