Skip to main content

This site requires you to update your browser. Your browsing experience maybe affected by not having the most up to date version.

thetechcomvn's avatar

Anonymous

a.k.a thetechcomvn, The Tech


Công ty TNHH kỹ thuật điện tử TH (tên viết tắt Thetech Co., LTD) thành lập năm 2014, là nhà phân phối vật liệu, hóa chất, linh kiện cho sản xuất lắp ráp điện tử.

Contributions
Member since Aug 2022