Skip to main content

This site requires you to update your browser. Your browsing experience maybe affected by not having the most up to date version.

nhatwash's avatar

Công ty TNHH Nhatwash

a.k.a nhatwash,


Nhatwash chuyên các dịch vụ chăm sóc xe như rửa xe detailing, vệ sinh nội thất, đánh bóng kính, phủ nano kính, phủ gầm...và đồ chơi xe ô tô như độ đèn, camera hành trình, camera 360... 14 Tố Hữu, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Contributions
Member since Oct 2022