Skip to main content

This site requires you to update your browser. Your browsing experience maybe affected by not having the most up to date version.

soikeolonggia's avatar

Anonymous

a.k.a soikeolonggia,


SoiKeoLongGia.Com là trang web được thành lập bởi cộng đồng bet thủ miền Nam từ năm 2015, nay đã có thành viên ở khắp 63 tỉnh thành Việt Nam. Chúng tôi coi cá độ online là một nghề kiếm ra tiền, chúng tôi đầu tư tiền bạc, trí óc, công sức cho nó.

Contributions
Member since Oct 2022