Skip to main content

This site requires you to update your browser. Your browsing experience maybe affected by not having the most up to date version.

thucphamdaithangloi's avatar

Đại Thắng Lợi Food

a.k.a thucphamdaithangloi,


Thực Phẩm Đại Thắng Lợi chuyên sỉ thùng/lẻ thùng tạ tấn thực phẩm nhập khẩu heo, bò, gà, cá, trâu nhập khẩu đông lạnh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chuyên cung cấp các bếp ăn gia đình, bếp ăn xí nghiệp, cơ quan, quán ăn, nhà hàng…

Contributions
Member since Oct 2022