Skip to main content

This site requires you to update your browser. Your browsing experience maybe affected by not having the most up to date version.

topicakid's avatar

Anonymous

a.k.a topicakid, Topica Kid


TOPICA Kid là hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện dành cho trẻ em từ 4 - 12 tuổi, cung cấp các chương trình đào tạo, giải pháp học tập tiên tiến, linh hoạt, theo chuẩn quốc tế, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại.

Contributions
Member since Oct 2022