Skip to main content

This site requires you to update your browser. Your browsing experience maybe affected by not having the most up to date version.

maymocthanhy's avatar

Anonymous

a.k.a maymocthanhy, Máy Móc Thành Ý


Công ty cổ phần chế tạo máy Thành Ý với các xưởng chế tạo máy thành viên của mình đã tập trung chủ yếu vào nghiên cứu và chế tạo các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền phục vụ chế biến thực phẩm, dược phẩm và hoá chất.

Contributions
Member since Nov 2022